صوفی از هو دم زند - من دم ز الا هو زنم ، اجرای زیبا دف نوازی

10,387

هم نوازی در رویداد دف نوای رحمت که به زیبایی اجرا شد.د