یمن امروز اهل طوفانند! - شعرخوانی احمد بابایی

769

شعرخوانی عاشورایی احمد بابایی در رندان تشنه لب شعر حماسی زیبایی که با مسائل منطقه مرتبط بود. جد آل سعود حرمله بود غم نسل اویس هم غم ماست هر کسی با علی است محرم ماست شک نکن آی خنجر یمنی - که خلیفه هلاک خواهد شد از یمن تا به شام معلوم است - هر چه دعواست پای نام علی است کوری چشم این اشراف - روزی شیعه از نجف برسد

EmoRezA | PersianCity

EmoReza
122 62 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ o_o ♛ZEDONE❤

ZEDONE
227 799.9 هزار بازدید کل

ساسان شوو قسمت 12

sasankhadem
215 86.9 هزار بازدید کل