فدای همت مردی که داد آخر دست - شعر طوفانی ابوالفضل زرویی نصرآباد

926
سپهر سوره هنر
سپهر سوره هنر 254 دنبال‌ کننده

اجرای زیبای شعر مرحوم استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد توسط سروش بخشش و نوازندگی حمید عرب در رویداد رندان تشنه لب سالن سوره حوزه هنری به همت مرکز سپهر سوره هنر