نذر سفید - هنوز هم دلها بزرگ زیادن- برگزیده جشنواره فیلم صد

2,379

مادری که همه زندگی خود را خرج فرزندانش کرد و مردم او را یاری کردند. برگزیده جشنواره فیلم کوتاه صد ثانیه