مستند پرتره - مهدی متوسلی

399

مستند مهدی متوسلی ، نویسنده ی نمایشنامه کاروان خورشید که توسط سپهر سوره هنر حوزه هنری انقلاب اسلامی ساخته شده است