کِش روی باورنکردنی پول توسط سارقان حرفه ای

6,345

اعضای باندی که به بهانه های مختلف و با شگردهایی مانند کِش روی ارز، از اتباع سرقت می کردند، بازداشت شدند.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 3.2 هزار دنبال کننده